หน้าแรก Uncategorized ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ และ คณะผู้บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก กรมชลประทาน มูลค่าสัญญา 1,552 ล้านบาท  โดยปัจจุบันดำเนินงานไปแล้วประมาณ 20% ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย