หน้าแรก Uncategorized ทรู พร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน

ทรู พร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน

0

ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล… ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน ให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ ทรูช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” วาระสำคัญและเร่งด่วนของประเทศในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้เปิดให้ลงทะเบียน และนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม” แต่ก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจไม่คุ้นเคยกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม…กลุ่มทรู ห่วงใยและพร้อมดูแลทุกคนให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงพร้อมช่วยเหลือประชาชนคนไทย โดยให้พนักงานทรูช็อปที่ประจำอยู่ทุกสาขากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ คอยให้บริการแนะนำและอำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการลงทะเบียนหมอพร้อมทั้งที่ Line Official Account และ แอปพลิเคชัน ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำนโยบายของกลุ่มทรูที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปด้วยกันโดยเร็ว 

A person and person wearing face masks

Description automatically generated with low confidence