หน้าแรก Uncategorized “ภารกิจ 99 วัน” ปลดล็อค SME ปล่อยกู้กว่า 5,000 ล้าน

“ภารกิจ 99 วัน” ปลดล็อค SME ปล่อยกู้กว่า 5,000 ล้าน

0

การค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย รวมพลังเครือข่ายสร้าง Digital Factoring Platform ซึ่งมีฐานข้อมูลการทำธุรกิจของคู่ค้าและซัพพลายเออร์ เพื่อเชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน ช่วยให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทำให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น นับเป็นภารกิจที่ 2 จาก 3 ภารกิจ 99 วัน ของกลุ่มการค้าปลีกและบริการที่สามารถทำได้สำเร็จและเกิดขึ้นจริงโดยมีผู้ประกอบการ SME กลุ่มแรกจำนวน 1,000 ราย ได้รับอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในวงเงินรวมกว่า 5,000 ล้านบาท และจะเริ่มทยอยโอนเงินกู้ Soft loan ให้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยร่วมกัน

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานกลุ่มการค้าปลีกและบริการ และหัวหน้าทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน ของหอการค้าไทย กล่าวว่า Digital Factoring Platform  เป็นแพลตฟอร์มฯ ภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง เซ็นทรัล รีเทล (CRC) และ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยการนำข้อมูลการทำธุรกิจของซัพพลายเออร์และคู่ค้าเบื้องต้นกว่า 4,000 ราย ของ เซ็นทรัล รีเทล เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย แพลตฟอร์มนี้ทำให้ธนาคารฯ สามารถพิจารณาปล่อยสินเชื่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำ และยังอำนวยความสะดวกให้ SME สามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางดิจิทัลด้วยการหักผ่านบัญชีรายรับที่ได้จากผู้ประกอบการค้าปลีก ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มฯ ที่ทำให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถสร้างแต้มต่อให้ SME ไทยอย่างแท้จริง

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับเซ็นทรัล รีเทล เราสามารถช่วยเหลือ SME ในการให้สินเชื่อซอฟท์โลนและได้รับอนุมัติสินเชื่อกลุ่มแรกกว่า 5,000 ล้านบาท ให้กับ SME กว่า 1,000 ราย ซึ่งกว่า 70% ของ SME และกลุ่มนี้ยังไม่เคยเข้าถึงซอฟท์โลนมาก่อน โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีบรรษัทประกันสินเชื่อออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก มีระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 7 ปี และสามารถพักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน และยังได้รับยกเว้นชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก นอกจากนี้จะมีการขยายผลโครงการแซนด์บ็อกซ์ไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญที่จะเปิดทางไปสู่การขยายผลความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือ SME ไทยอย่างต่อเนื่อง

“หอการค้าไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนี้  เราลงมือทำทันทีและทำให้เกิดขึ้นได้จริง ภายในระยะเวลาอันสั้น ผมมั่นใจว่าจะมีผู้ประกอบการ SME ได้รับอนุมัติสินเชื่อซอฟท์โลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภารกิจ 99 วัน ตามนโยบาย Connect the Dots ของหอการค้าไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยผู้ประกอบการ SME ไทย และหลังจากนี้ จะนำแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบนี้ ขยายผลไปยังสมาชิกของหอการค้าฯ ทุกจังหวัด และธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบาร SME มากกว่า 500,000 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ” นายญนน์ กล่าว