X
Home Uncategorized ยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,983 ราย

ยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,983 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 รวม 19,983 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 19,633 ราย ผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 350 ราย ผู้ป่วยสะสม 727,642 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้หายป่วยกลับบ้าน 18,503 ราย ผู้หายป่วยสะสม 508,089 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,786 ราย ผู้เสียชีวิต 138 ราย

Previous articleผู้ป่วยหัวใจควรรู้เมื่อต้องผ่าตัดรักษาช่วง COVID-19
Next articleยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,603 ราย