X
Home Uncategorized ยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,603 ราย

ยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,603 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 รวม 19,603 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อใหม่ 19,290 ราย ผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย ผู้ป่วยสะสม 747,245 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้หายป่วยกลับบ้าน 19,819 ราย ผู้หายป่วยสะสม 527,908 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 214,421 ราย ผู้เสียชีวิต 149 ราย

Previous articleยอดโควิด-19 วันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19,983 ราย
Next articleยื่นก่อน ได้ก่อน เงินเยียวยานายจ้าง 9 ประเภทกิจการ ใน 10 จังหวัด