หน้าแรก Uncategorized รวมใจ ต้านภัยโควิด 19

รวมใจ ต้านภัยโควิด 19

0
รวมใจ ต้านภัยโควิด 19

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล จัดกิจกรรม รวมใจ ต้านภัยโควิด 19 ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุนชนคลองเตยและอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา นายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นางรวมพร เกตุทัต นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ และ นางอารยา เศวตเศรนี ร่วมกับ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบ ในนาม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนคลองเตย ซึ่งได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโควิด 19 และมอบอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถานบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในนามโครงการ “รวมใจ ต้านภัยโควิด – 19” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร