X
Home Uncategorized ร่วมเจาะลึกสรรพคุณสมุนไพรในงาน FAH FIRST AID ทลายโรค ทลายโควิด

ร่วมเจาะลึกสรรพคุณสมุนไพรในงาน FAH FIRST AID ทลายโรค ทลายโควิด

อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม FAH FIRST AID ทลายโรค ทลายโควิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการนำตำรับยาจากสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมาดูแลสุขภาพของตนเอง ระหว่างวันที่ 2-14 มิถุนายน 2564 ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A ,B โดยภายในงานพบกับ บูทกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย เจาะลึกสรรพคุณสมุนไพร พระเอกขี่ม้าขาว “ฟ้าทะลายโจร” กินอย่างไรให้ถูกต้อง กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ชมการสาธิตทำเครื่องดื่มสุขภาพและการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาทิ น้ำตรีผลา น้ำกระชาย ยาห้าราก ยาขาว พร้อมรวบรวมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย พิเศษ! ครั้งแรกกับการแจกฟรี ฟ้าทะลายโจรที่ศูนย์การค้า เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีในการดูแลตนเองให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ walk in ลงทะเบียนหน้างาน โดยเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรอบ ๆ รอบละ 20 คน ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. รอบที่ 3 เวลา 12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00 น. รอบที่ 5 เวลา 13.30 น. รอบที่ 6 เวลา 14.00 น. รอบที่ 7 เวลา 14.30 น. รอบที่ 8 เวลา 15.00 น. รอบที่ 9 เวลา 15.30 น. รอบที่ 10 เวลา 16.00 น. รอบที่ 11 เวลา 16.30 น. รอบที่ 12 เวลา 17.30 น. รอบที่ 13 เวลา 17.30 น. รอบที่ 14 เวลา 18.00 น.

Previous articleBM เลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Next articleDEMCO คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย