หน้าแรก Uncategorized สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมเป็นกองหลังสู้โควิด-19

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมเป็นกองหลังสู้โควิด-19

0

ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) พร้อมด้วย พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการ สรรเสริญ นิลรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้แทนกรรมการและเลขานุการ ในฐานะผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้แทนรับมอบ