X
Home Uncategorized อินเตอร์ ฟาร์มา x ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้างานวิจัย

อินเตอร์ ฟาร์มา x ม.สงขลานครินทร์ เดินหน้างานวิจัย

อินเตอร์ ฟาร์มา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เตรียมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อินเตอร์ ฟาร์มา เป็นผู้นำในการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ล้ำสมัย ที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด และที่ผ่านมา อินเตอร์ ฟาร์มา ได้เดินหน้าพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์คนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเล็งเห็นคุณประโยชน์ของกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม ที่สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังเข้าถึงไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ โดยทางอินเตอร์ ฟาร์มา เข้ามาร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งห้องปฏิบัติการ สมทบงบประมาณในการทำงานวิจัย บุคลากร เป็นต้น ซึ่งทางอินเตอร์ ฟาร์มา เชื่อมั่นว่า หากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้ผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตรการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์ อีกทางหนึ่ง

ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.สงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ และประเทศ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีและยินดีที่ทางบริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ภายใต้ข้อตกลงร่วมการใน MOU ฉบับนี้

สำหรับงบประมาณหลักในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกระท่อมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยทางอินเตอร์ ฟาร์มา และ ม.สงขลานครินทร์ มีขอบเขตงานวิจัยหลักๆ อาทิ ร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงาน, ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบ เทคโนโลยี หรือ สิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศ เป็นต้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (บพข.) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ อินเตอร์ ฟาร์มา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นพ้องร่วมกันว่า การเดินหน้างานวิจัยและพัฒนากระท่อมและสารสกัดจากกระท่อมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์กับประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงกระท่อมแล้ว ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

Previous article7 โรงงานน้ำตาล กลุ่มมิตรผล คว้าใบรับรอง IPHA
Next articleSCG HOME รุกตลาดรีเทล ตอกย้ำครบเครื่องทุกเรื่องบ้าน