หน้าแรก Uncategorized เจาะกลยุทธ์ “นิปปอนเพนต์” ผู้นำนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์

เจาะกลยุทธ์ “นิปปอนเพนต์” ผู้นำนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์

0

นิปปอนเพนต์ปรับกลยุทธ์การบริหาร การระบายสินค้า การบริการแบบครบวงจร พร้อมยกระดับความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มุ่งผู้นำ นวัตกรรมสีพ่นรถยนต์

นพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกินสีพ่นรถยนต์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทได้จับตากับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนและปรับกลยุทธ์เพื่อดำเนินธุรกิจได้เป็นปกติ โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านระบบการบริหารงาน ซึ่งองค์กรได้เน้นการบริหารในงานรูปแบบแนวราบ (Flat) ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) สามารถตัดสินใจพร้อมปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ด้านการบริหารสินค้าและร้านค้าตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทวางแผนขยายช่องทาง สื่อสารเพื่อเร่งสร้างการรับรู้แบรนด์ และตอกย้ำคุณภาพของสินค้าที่มีนวัตกรรมสูงผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เน้นการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้มากขึ้น อีกทั้งจะไม่ลดงบประมาณกิจกรรมการตลาด เพราะเชื่อมั่นหากตลาดซบเซา จำเป็นต้องกระตุ้นตลาด เพื่อช่วยเหลือร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ในการระบายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เน้นสร้างกระแสเงินสด ให้ร้านค้า ผ่าน End Consumer Promotion

3. การนำเสนอระบบ Total Service Solutions มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบสีสูตรน้ำ ระบบซ่อมสีด่วน และ สินค้า Non-Paint เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรถให้มากขึ้น เพื่อการบริหารที่รวดเร็ว ทันท่วงที และขยายไลน์กลุ่มสินค้าในกลุ่ม Car Beauty สำหรับคนรักรถที่ต้องการดูแลรักษารถทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในบริษัทและโรงงาน ด้วยการควบคุมให้พนักงานทุกคนต้องลงบันทึกประจำวัน (ไทม์ไลน์) และสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (WFH) ให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ผ่าน Zoom, Line เป็นต้น อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของไลน์การผลิตบริษัทได้เพิ่มการระมัดระวังเป็น 3 เท่า ทั้งการตรวจพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง การแยกชุดอาหารเพื่อลดการสัมผัส เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของโรงงาน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านบริษัทประกัน และโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเตรียมจัดหาวัคซีน และ ดูแลสวัสดิการ หากเกิดกรณีที่ต้องช่วยเหลือพนักงาน

“บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตลอด ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมวางแผนและปรับกลยุทธ์ไม่ว่าการบริหารการทำงาน การดูแลเรื่องสินค้า การดูแลร้านและตัวแทนจำหน่าย รวมถึงยกะระดับความปลอดภัยในบริษัท การดูแลพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ จึงมั่นใจว่าช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นตามเป้าหมาย และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์” นายนพดล กล่าว

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประเมินภาพรวมตลาดซ่อมสีรถยนต์ในปี 2564 จะมีการเติบโตที่ลดลง โดยในกลุ่มศูนย์บริการลดลง 15-20% กลุ่มตลาดอู่ซ่อมสีรถยนต์ลดลง 10-15% สาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถใหม่ลดลง ประกอบกับการประกาศล๊อคดาวน์และเคอร์ฟิวในช่วงต้นปี อัตราของจำนวนอุบัติเหตุรถยนต์และการซ่อมสีรถยนต์จึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้หลายธุรกิจ รวมถึงภายในองค์กรมีการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal)