หน้าแรก Uncategorized เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมพลังบิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด-19

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ รวมพลังบิ๊กคลีนนิ่งสู้โควิด-19

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระรอกใหม่ในปัจจุบัน สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน พร้อมด้วยสำนักงาน    เขตราชเทวี จับมือรวมพลัง เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน แบบเข้มข้นการ์ดไม่ตก เพื่อสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค และตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า ด้วยการปรับเวลาเปิดปิดศูนย์ เพื่อทำ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึกทุกวัน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด

ล่าสุด นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวบุษมาพร ชัยวาณิชยา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ร่วมมือกันปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ดังต่อไปนี้

  • ปรับเวลาเปิดปิดให้บริการใหม่เป็นเวลา 09.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายเวลาการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning หลังเวลาปิดให้บริการอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน  คุมเข้มมาตรการทำความสะอาดเชิงรุกในทุกวิถีทางที่ทำได้ ทั้งการจัดทำความสะอาดเชิงลึก ฉีดพ่น เช็ดถู จุดสัมผัสพื้นที่ภายในร้านค้าทุกร้าน ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางศูนย์ฯ ทุกตารางนิ้ว ภายหลังปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งการปรับเวลาปิดให้บริการเร็วขึ้น เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในการเดินทางสัญจรกลับสู่ที่พักได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายมาตรการของภาครัฐอีกด้วย
  • ยกระดับการคัดกรองเชิงรุก(SWAB)ให้กับพนักงานร้านค้า ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้ได้มากที่สุด ด้วยการออกบัตรประจำตัวพนักงานให้กับร้านค้าที่ผ่านมาตรฐานการคัดกรองว่าไม่มีความเสี่ยงหรือสัมผัสผู้ใกล้ชิดที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19 จึงจะสามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ฯ ได้ โดยทุกคนที่ผ่านการยืนยันข้อมูลแล้วจะได้รับบัตรพนักงาน ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การตรวจคัดกรองแล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินความเสี่ยงในกรณีที่มีความจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดกิจกรรมพิเศษ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึก ทุกร้านค้า ในพื้นที่ศูนย์การค้าและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกตารางนิ้ว พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับร้านค้า นอกจากนี้ยังรวมพลังทำความสะอาด พื้นที่ส่วนรวม อาทิ ทางเดินเท้า (Footpath) สะพานลอยคนข้าม ตลอดจนจุดให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการภายในศูนย์ฯ ตลอดจนสังคมชุมชนโดยรอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น

  • ร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด หน้ากากอนามัย ตลอดจนน้ำดื่มแพลทินัม จำนวน 3,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อนำไปจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือแบ่งปันชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ชุมชนบุญร่มไทร ชุมชนเพชรบุรีซอย 5 และ 7 ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนริมคลองสามเสน เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และพร้อมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดเชื้อโรค ตลอดจนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเต็มที่  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤติ COVID -19 นี้ไปด้วยกัน