หน้าแรก Uncategorized โชว์ไอเดียประกวดต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ชิงทุนการศึกษา

โชว์ไอเดียประกวดต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ชิงทุนการศึกษา

0

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยติ๊กต็อก โดยการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต็อก’ ประจำปี 2564 เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ความยาวไม่เกิน 50 วินาที โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท

ศาสตราจารย์​พิเศษ​ วิชา​ มหา​คุณ  ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต   กล่าวว่า  การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งของชาติ ที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศตลอดมา  ทั้งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมหาศาล มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมุ่งมั่นขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนมีจิตสำนึกสาธารณะ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมั่นคงในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริต ตลอดจนร่วมกันในการสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีนี้ ทางมูลนิธิได้ผนึกกำลังกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรูและติ๊กต็อก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ติ๊กต็อก ประจำปี 2564   เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’’ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า  500,000 บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 กันยายน 2564

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ที่เครือซีพียึดมั่นเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 100 ปี โดยเครือ ฯ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต และได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี  เพื่อเป็นส่วนหนี่งในการรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

สำหรับปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก’ ในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  โดยปัจจุบันแอปพลิเคชั่นติ๊กต็อก เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากและง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงาน   โดยเฉพาะช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวกันอยู่ที่บ้านสามารถสร้างสรรค์คลิปรณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การร้องเพลง การเต้น การพูด  หรือ การแสดง อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อกระตุ้นความสนใจให้คนอยากปฏิบัติตาม

ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(GC)  เปิดเผยว่า GC ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการมีธรรมาภิบาลอยู่ในทุกกระบวนการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง GC พร้อมเป็นกำลังสำคัญของภาคเอกชนไทยที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมากว่า 5 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทนต่อการทุจริคคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ในการนี้ GC ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ติ๊กต็อก ประจำปี 2564  เพื่อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เยาวชนไทยจะสามารถแสดงออกได้ด้วยพลังทางความคิดและจินตนาการผ่านการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์  และสามารถเผยแพร่ให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักในวงกว้างต่อไป

นายสุรยศ เอี่ยมละออ Head of Consumer Marketing บริษัท ติ๊กต็อก (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ติ๊กต็อก ในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ที่ผ่านมาเราไม่เพียงให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้ของเราเท่านั้น แต่ติ๊กต็อก ยังมุ่งมั่นเดินหน้าสร้าง Ecosystem ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งผู้ใช้ ครีเอเตอร์ พันธมิตรธุรกิจ และ หน่วยงานต่าง ๆ โดยความร่วมมือของติ๊กต็อก และมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของติ๊กต็อก ในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มติ๊กต็อก ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกให้แก่ผู้คนผ่านคอนเทนท์วิดีโอสั้นในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูจัดโครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต๊อก’ ในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ โดยติ๊กต็อก จะเป็นพื้นที่ในการแข่งขันโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดแอคเคาท์บนติ๊กต็อก และสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นตามหัวข้อที่กำหนด โดยใส่ #เยาวชนไทยไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปที่จัดโดยติ๊กต็อก ซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรคอนเทนท์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม ในหัวข้อสร้างคอนเทนท์ให้ปังบนโลกออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์มติ๊กต็อก ที่มีอย่างครบครันทำให้การสร้างสรรค์คอนเทนท์ครบจบในที่เดียว

‘ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างเปิดกว้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้คน อีกทั้งยังเป็นการเติบเต็ม Ecosystem ของเราให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน’ นายสุรยศ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ความยาวไม่เกิน 50 วินาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบคำบรรยายแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานมาทาง E-Mail : ppyactivities@trueplookpanya.com  ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 097-289-9246  พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ  ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’