หน้าแรก Uncategorized มาแล้ว! คนละครึ่งเฟส 3 ใครมีสิทธิ์ร่วมโครงการฯ บ้าง

มาแล้ว! คนละครึ่งเฟส 3 ใครมีสิทธิ์ร่วมโครงการฯ บ้าง

0

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคม 2564

สำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.บุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืน