หน้าแรก Uncategorized 3 ข้อดี TPCH ดันงบปี 64 โดดเด่น

3 ข้อดี TPCH ดันงบปี 64 โดดเด่น

0

TPCH มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2564 มีทิศทางดี วางแผน COD โรงไฟฟ้าชีวมวล-ขยะ เพิ่ม 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 16 เมกะวัตต์ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 64 มีรายได้รวม 566.18 ล้านบาท จากการทยอยรับรู้รายได้การ COD โรงไฟฟ้าครบ 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/64 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวม 566.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 393.36 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 47.45 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการ COD โรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH

“แนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในปี 64 ยังมีทิศทางดี จาก 3 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1.บริษัทฯ มีแผนจะ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 3 แห่ง กำลังการผลิตรวม 16 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 2/64  2.โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างกว่า 50% เพื่อให้มีกำลังการผลิตรวม 125 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ และ 3.พร้อมเข้าศึกษาโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวอีกด้วย”  นางกนกทิพย์ กล่าว

เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCHด้าน นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า บริษัทฯได้ทำการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยื่นประมูลจำนวน 10 โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ขณะนี้รอผลการประกาศจากทางภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอยู่ประมาณ 3-5 แห่ง และอยู่ระหว่างการศึกษาผลตอบแทนในการลงทุนของแต่ละโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

“เรามีความเชื่อมั่นในประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งชีวมวลและชีวภาพของบริษัทฯ จึงเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ในครั้งนี้ รวมทั้ง การเข้าไปศึกษาโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติม เพื่อเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะที่ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนผลงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายเชิดศักดิ์กล่าวในที่สุด