หน้าแรก Uncategorized AEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64

AEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64

0

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองประธานกรรมการบริษัท (ประธานในที่ประชุม) , ออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บล.เออีซี อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ