หน้าแรก Uncategorized AIRA จ่ายปันผลหุ้นละ 0.013 บาท

AIRA จ่ายปันผลหุ้นละ 0.013 บาท

0
AIRA จ่ายปันผล

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ (แถวหน้ากลาง) และ นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เนื่องจากบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013  บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82.09  ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นี้