หน้าแรก ข่าวบันเทิง Concert & Event TVBG จับมือพันธมิตรเข้าร่วมเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2024 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์...

TVBG จับมือพันธมิตรเข้าร่วมเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2024 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

0

TVBG จับมือพันธมิตรเข้าร่วมเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นเทศกาลสําคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตและโดดเด่นในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คนในแต่ละปี

การดำเนินงาน Bangkok Design Week 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยTVBG ถือเป็นภาคเอกชนแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมกับ CEA เพื่อสร้างและขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริเวณย่านที่ตั้ง (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ตามแนวทางและการตีความหมายด้านต่าง ๆ ของ “Creative Content” ร่วมกับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนขยายผลสู่ “Creative Content District” ในปี 2025 ด้วยการศึกษาวิจัยเรื่องย่าน และต่อยอดกิจกรรมเพื่อสะท้อนบทบาทความเป็นไปของย่านอย่างต่อเนื่อง โดยจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ นิทรรศการ แสงสังเคราะห์ Light Collab (โดย ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ X Codex Sound Lab) การแสดง “กรุแห่งความทรงจำ (Site of Memory)” (โดย วรรณศักดิ์ ศิริหล้า ศิลปินศิลปาธร พ.ศ. 2563) และเสวนา หัวข้อ Creative Content Strategy: Groom the Story from Ground to Grow โดยผู้ร่วมเสวนาในแวดวงต่าง ๆ ทั้ง ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, นนทรีย์ นิมิบุตร (ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์) อัมราพร แผ่นดินทอง (นักเขียนบทและอาจารย์สอนเขียนบทภาพยนตร์) ไพลิน วีเดล (ผู้กำกับสารคดี) และประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ (ครีเอทีฟโฆษณา)

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิ เอเจนซี่โฆษณา Shoryuken, สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย, KIDative: Design Lab for Kids และ โรงเรียนสอนศิลปะ Homeroom อาณาจักรพิทักษ์ความสุข มาร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลดังกล่าว ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Culster

หมายเหตุ – บางกิจกรรมมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า