หน้าแรก Uncategorized DEMCO ตุน Backlog เกือบ 3 พันล้าน

DEMCO ตุน Backlog เกือบ 3 พันล้าน

0

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ , นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ , นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาฯ , นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.เด็มโก้ หรือ DEMCO ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดย ผู้บริหาร DEMCO ส่งสัญญาณแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2564 เข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ แม้จะมีสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมเดินหน้ายื่นประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันงานในมือเพิ่มขึ้น หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยล่าสุดตุน Backlog เกือบ 3 พันล้านบาท