หน้าแรก Uncategorized IND เผยโครงการ T-2306 คืบหน้าเร็วกว่าแผน

IND เผยโครงการ T-2306 คืบหน้าเร็วกว่าแผน

0
รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND

IND อัพเดท งานก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันคลังสุวรรณภูมิ คืบหน้า 13 % เร็วกว่าแผน คาดส่งมอบงานตามกรอบเวลาของสัญญา

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND กล่าวถึง โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ซึ่งมีขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15 ล้านลิตร มูลค่าโครงการ 382 ล้านบาท รวมเวลาการออกแบบพร้อมก่อสร้าง 18 เดือน ณ สถานีจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการใช้น้ำมันอากาศยานที่เพิ่มสูงขึ้นของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 ในปี 2565 และการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (รันเวย์ 3) ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567 ภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้าง กับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่า การออกแบบ รวมทั้งการวางระบบโครงสร้าง เช่น การตอกเสาเข็ม และหล่อฐานราก ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนไปแล้ว เมื่อปี 2563

สำหรับภาพรวมการก่อสร้างขณะนี้ มีความคืบหน้า 56.57% เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 13.28% โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการ อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน บริเวณพื้นถัง และการประกอบผนังถังซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จ 2 ชั้น จากทั้งหมด 8 ชั้น พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำมัน ทั้งนี้ การประกอบผนังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ทีมวิศวกร ได้กำหนดให้ขึ้นโครงสร้างทุกส่วนมาจากโรงงาน ก่อนเคลื่อนย้ายนำมาประกอบขึ้นรูปที่หน้างาน เพื่อความรวดเร็ว รวมทั้ง ดำเนินการก่อสร้างแนวกำแพงกันน้ำมัน บริเวณฐานถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคู่ไปพร้อมกับการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการฯเล็กน้อย โดยทีมวิศวกร และช่างผู้ชำนาญการได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อมองถึงปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต โดยเบื้องต้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงาน ทางเราจึงได้ทำการตรวจหาโควิด-19 และแสดงผลการตรวจทุกเมื่อเข้า-ออกโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งรัดแผนงานในส่วนที่สามารถทำงานล่วงหน้าได้เพื่อลดปัญหาในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

“บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างโครงการถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15 ล้านลิตร สูงกว่า 20 เมตร ความกว้าง 33 เมตร ให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา เพื่องานที่มีคุณภาพ และงานที่เร็วกว่าแผน 13.28 % คาดว่าจะส่งมอบงานตามกรอบเวลาของสัญญาได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ ” นายรัฐวิชญ์ กล่าว