X
Home Uncategorized JR ส่งเสริมทักษะอาชีพ นิสิต ม.มหาสารคาม

JR ส่งเสริมทักษะอาชีพ นิสิต ม.มหาสารคาม

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ เป็นทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดในการทำงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบกิจการให้นิสิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

Previous articleคนบันเทิงแกรมมี่ฯ แท็คทีมฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
Next articleJubilee จัด Opportunity Day 21 พ.ค.นี้