หน้าแรก Uncategorized KWM จ่ายปันผลหุ้นละ 0.072 บาท 

KWM จ่ายปันผลหุ้นละ 0.072 บาท 

0
KWM จ่ายปันผล

เมื่อเร็วๆนี้ นายเสถียร นิลธวัช (กลาง) ประธานกรรมการ นายเอกพันธ์ วนโกสุม (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค(KWM)ผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล และผู้นำในการผลิตเครื่องสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท รวมเป็นเงิน 30.24 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ