หน้าแรก Uncategorized LEO ผนึก สถาบันการเงินชั้นนำ ช่วยลูกค้าเสริมสภาพคล่องการเงิน

LEO ผนึก สถาบันการเงินชั้นนำ ช่วยลูกค้าเสริมสภาพคล่องการเงิน

0
เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) จับมือแบงก์กรุงเทพ-กรุงไทย-กสิกรไทย-เอ็กซิมแบงก์ จัดสัมมนาใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ (Online Seminar) หัวข้อ “LEO รวมพลัง รวมใจฟื้นฟูผู้ประกอบการไทย ฝ่าฟันโควิด” สนับสนุนโครงการของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย-รักษาการจ้างงาน เป็นความหวังลุกขึ้นสู้ ประคับประคองสถานการณ์ ผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรรายแรก ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าเสริมสภาพคล่องทางการเงินอย่างเต็มที่ เปิดเผยว่า ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรงและยาวนาน ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ LEO ในหลายๆ ส่วน ทั้งในส่วนของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเอง หรือการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาค่าขนส่ง ทั้งการขนส่งทางเรือและทางอากาศ  ซึ่งในบางเส้นทาง ราคาค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 10 เท่าเมื่อเทียบกับค่าระวางก่อนที่เชื้อ COVID-19 ระบาด   เมื่อลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า จึงได้เร่งระดมกำลังช่วยหาทางออกให้กับผู้ประกอบการ ได้เสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและรักษาการจ้างงาน และทำให้กิจการสามารถเติบโตต่อไปได้

การจัดสัมมนา LEO รวมพลัง รวมใจฟื้นฟูผู้ประกอบการไทย ฝ่าฟันโควิด ในครั้งนี้ LEO ได้เชิญผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มาร่วมประสานพลัง  ออกมาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื้อฟื้นฟู) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ  รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและรักษาการจ้างงาน เพื่อให้กิจการสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้  LEO  ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานระหว่างลูกค้าของ LEO ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่มาเข้าร่วมสัมมนา พร้อมประสานงานรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูให้กับแต่ละธนาคาร เพื่อรับทราบมาตรการ ข้อมูลและรายละเอียด ให้ได้รับการพิจารณาวงเงินได้อย่างรวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคาร  รวมถึงบริษัทฯ มีการพิจารณาเพิ่มวงเงิน Credit term และ Credit line ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นผ่านการช่วยเหลือของธนาคารที่เป็นพันธมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และเป็นอีกแนวทางที่ LEO จะผลักดันและช่วยเหลือให้ลูกค้าและผู้ประกอบการไทย รอดจากวิกฤตการณ์ที่รุนแรงที่สุดในครั้งนี้ไปได้ อย่างน้อยก็เป็นความหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังพอมีกำลังที่ลุกขึ้นสู้ ประคับประคองเอาตัวรอดและผ่านสถานการณ์ความยากลำบากไปด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายโอกาสทางการขายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย