หน้าแรก Uncategorized MACO รับธุรกิจกระทบหนักจาก COVID-19

MACO รับธุรกิจกระทบหนักจาก COVID-19

0
พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO

MACO รายงานผลประกอบบการปี 2563/64 มีรายได้รวม 2,064 ล้านบาท ลดลง 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาลดลง 52.6% YoY และรายได้จากงานให้บริการด้านระบบครบวงจรลดลง 5.0% YoY สืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้เกิดวิกฤตต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักทั้งยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้เริ่มมีการกระจายวัคซีนแล้วก็ตาม โดยเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ MACO มีผลขาดทุนสุทธิซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ประจำอยู่ที่ 517 ล้านบาท

นายพุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO หนึ่งในผู้นำสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีความหลากหลายทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจไปจนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิกฤตดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานของ MACO ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ ที่ทำให้ความต้องการใช้จ่ายงบโฆษณาลดลง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องชะลอตัว แต่การขยายเครือข่ายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังประเทศเวียดนามยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโต สังเกตได้จากเศรษฐกิจประเทศเวียดนามในปี 2563 ที่สามารถผ่าวิกฤติขยายตัวได้ถึง 2.9% นับว่าเป็นความสำเร็จของประเทศเวียดนามที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงความพยายามในการกระจายวัคซีนที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2564 คาดว่าจะเข้ามาผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ ไปจนถึงช่วยยกระดับเศรษฐกิจทั่วโลกได้ในภายหลัง

สำหรับปี 2563/64 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการคิดเป็น 2,064 ล้านบาทลดลง 27.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กล่าวข้างต้น สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็น 31.4 % ของรายได้ทั้งหมดหรือ 648 ล้านบาท ลดลง 52.6% YoY โดยสื่อโฆษณาในประเทศ มีรายได้ 491 ล้านบาท ลดลง 49.0 % YoY และสื่อโฆษณาในต่างประเทศ มีรายได้ 157 ล้านบาท ลดลง 61.0% YoY ด้านธุรกิจการให้บริการงานระบบครบวงจร คิดเป็น 68.6% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 1,416 ล้านบาท ลดลง 5.0% YoY

ปัจจุบันแม้หลายประเทศได้เริ่มมีการกระจายวัคซีนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์การดำเนินธุรกิจปี 2564/65 ว่าจะเป็นอีกปีที่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดประเทศที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ COVID-19 ในปี 2564/65 คาดว่าจะทุเลาความรุนแรงลงหากเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ MACO จะมุ่งเน้นในการจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารสภาพคล่องทางการเงินดังเช่นในปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ รวมถึงรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับแผนกลยุทธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อสถานการณ์ตลาดโลกฟื้นตัว MACO จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังตลาดต่างประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านในภูมิภาคอาเซียนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติม