หน้าแรก Uncategorized MBK สนับสนุนน้ำดื่มสู้โควิด-19

MBK สนับสนุนน้ำดื่มสู้โควิด-19

0

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศตกมล วรกุล (ขวาผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 2,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ผ่าน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ (ซ้ายผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ณ อาคารอินเตอร์ลิงก์ทาวเวอร์