หน้าแรก Uncategorized MCOT ไตรมาสแรกพลิกทำกำไร

MCOT ไตรมาสแรกพลิกทำกำไร

0

ออกสตาร์ทไตรมาส 1 อสมท พลิกมีกำไร  ผลจากการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เชิงรุก ควบคู่กับ              เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุนคาดการณ์ ปี 64 จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

สุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท  จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยว่า บมจ.อสมท รายงานงบการเงิน ในไตรมาส 1 ปี 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  พลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่ง เป็นกำไรสำหรับงวด จำนวน 35 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 104 ผลมาจากการปรับปรุงและบริหารต้นทุนที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2563 และเริ่มส่งผลในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย ด้าน Content เน้นสร้าง Partnership ในการร่วมผลิตรายการเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ลดลงจากโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan: MSP)  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 5 แต่รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท ยังคงเป็นรายได้หลัก โดยไตรมาสนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเป็นรายการประเภทเช่าเวลามากขึ้น เชื่อว่าธุรกิจสื่อสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ อยู่ที่การปรับตัวและวางกลยุทธ์เสริมธุรกิจอื่นๆเพื่อกระจายช่องทางสร้างกำไรให้มากขึ้น ในไตรมาส 1 ปี 2564 บมจ. อสมท มีรายได้รวม จำนวน 362 ล้านบาท

นางสาวสุนทรียา กล่าวต่อไปว่า บมจ.อสมท วางแนวทางเพื่อสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในระยะสั้นเพื่อลดการขาดทุน มุ่งสร้างรายได้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเป็นบวกและทำกำไรได้มากขึ้น  ทั้งจากการรักษาระดับรายได้จากธุรกิจสื่อ Traditional ด้วยเนื้อหารายการที่เป็น Trusted Content ให้กับสังคม ตลอดจนยืนหยัดในวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น ผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายธุรกิจรวมถึงสนับสนุนธุรกิจใหม่ของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อาทิ  เว็บไซต์แรงใจ ดอทคอม ตลาดแรงงานออนไลน์ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีงานทำ สอดรับกับปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น, ช็อปมาเนีย (Shop Mania) คัดสรรสิ่งที่ดี การันตีสิ่งที่ใช่ แพลตฟอร์มชอปปิงที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนและขยายฐานการส่งออกสินค้าไทยที่มีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้คนไทย โดยใช้กลยุทธ์ Synergy Media สื่อ อสมท ทั้ง On-Air และ Online เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่ บมจ.อสมท จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง