หน้าแรก Uncategorized MK ร่วม มูลนิธิป้าทองคำ ส่งกำลังใจ 18 โรงพยาบาล

MK ร่วม มูลนิธิป้าทองคำ ส่งกำลังใจ 18 โรงพยาบาล

0
MK ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ 18 โรงพยาบาล สนับสนุนอาหารกว่า 3,000 กล่องต่อวัน ในเดือนพฤษภาคมนี้

ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจและสนับสนุนพลังกาย ให้แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเสียสละตนเอง ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ส่งความอิ่มท้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ หรือ จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทา โดยสนับสนุนอาหารกล่องที่ปรุงสุก สดใหม่ทุกวัน คุณภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐาน จากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ เป็นจำนวน 2,400 กล่องต่อวัน ตั้งแต่ 1-15 พฤษภาคม และจะเพิ่มการสนับสนุนเป็นจำนวน 3,200 กล่องต่อวัน ตั้งแต่ 16-31 พฤษภาคมนี้ โดยจัดส่งให้ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาล และ สถาบันทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนงานสำคัญที่ทุ่มเทดูแลผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด-19 รวมเป็นมื้ออาหารกว่า 80,000 มื้อ ส่งมอบไปยังโรงพยาบาล 18 แห่ง ในเดือนพฤษภาคม ดังนี้

• โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
• โรงพยาบาลศิริราช
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
• โรงพยาบาลราชวิถี
• สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
• สถาบันบําราศนราดูร
• โรงพยาบาลเลิดสิน
• สถาบันโรคทรวงอก
• โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
• โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
• โรงพยาบาลสมุทรปราการ
• โรงพยาบาลชลบุรี
• โรงพยาบาลหัวหิน
• โรงพยาบาลสมุทรสาคร
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตั้งเเต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถทางการแพทย์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 นี้ จึงได้สนับสนุนการทำงานของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ในการต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด-19 รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ล้านบาท, มอบเงิน 3 ล้านบาทแก่สภาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

และตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การระบาดที่ผ่านมา ยังได้ให้การสนับสนุนอาหารกล่องแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิต ในโครงการ “บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 8,400 กล่อง และในส่วนภูมิภาค 13 แห่ง จำนวน 9,600 กล่อง, สนับสนุนข้าวกล่องให้กับ รพ.สมุทรสาคร และ รพ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็น 2 โรงพยาบาลด่านหน้าทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง, สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 700 กล่องต่อวันให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีผู้ป่วย และผู้เข้ารับการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อวันเป็นจำนวนมาก จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้แก่ รพ.สมุทรสาคร, รพ.สมุทรปราการ, รพ.ศิริราช และกรมควบคุมโรค มูลค่ารวม 1.34 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ตั้งใจที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านมื้ออาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย รวมทั้งยังมีนโยบายตอบแทนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และแบรนด์ร้านอาหารในเครือ ร่วมกับ มูลนิธิ
ป้าทองคำ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ เช่น ได้มอบเงินจำนวน 50 ล้านบาทให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ, มอบเงินบริจาค 25 ล้านบาท ให้แก่ รพ.สงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 สำหรับใช้

เป็นที่พักให้กับผู้ป่วย, สนับสนุนเงินบริจาค 1 ล้านบาทให้กับโครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย เพื่อมอบอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้รพ.เกาะกูด รวมถึงทุกๆ ปี ในการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของร้าน MK, YAYOI, HAKATA และ LE PETIT ที่เป็นสาขาใน รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริจาคให้แก่ รพ. ศิริราช โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 7 ล้านบาท

มูลนิธิป้าทองคำ ก่อตั้งโดยเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผ่านภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โภชนาการ, สาธารณสุข, การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์