หน้าแรก Uncategorized OR ช่วยเหลือชุมชนคลองเตยสู้ภัยโควิด-19

OR ช่วยเหลือชุมชนคลองเตยสู้ภัยโควิด-19

0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) พร้อมด้วย นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม และ คณะผู้บริหาร โออาร์ ร่วมส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ แก่ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เพื่อใช้ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ได้แก่ บัตรเติมน้ำมันสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย ไปโรงพยาบาลสนาม มูลค่า 50,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว และชุด PPE (20 Times Re-Useable) จำนวน 100 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ

ในโอกาสนี้ โออาร์ ยังได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในชุมชนคลองเตย โดยมี นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้สนับสนุน ก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหารให้ผู้ป่วย โควิด-19 จำนวน 180 ถัง และถุงขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ ให้แก่ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 วัดสะพาน เพิ่มเติมจากที่ได้สนับสนุนเงินบริจาค และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมี พระกุลชาติ กุลชาโต รองเจ้าอาวาสวัดสะพาน กรุณารับมอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ที่มาจากบริเวณพื้นที่คลองเตยและบริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ร่วมมอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ ล่าสุดได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศบริจาคเงิน กว่า 23 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล ทั้ง 77 จังหวัด สอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน