หน้าแรก Uncategorized PTT Station เปิดสาขาพระราม 2 เป็นจุดฉีดวัคซีน COVID-19

PTT Station เปิดสาขาพระราม 2 เป็นจุดฉีดวัคซีน COVID-19

0

OR เตรียม PTT Station พระราม 2 ให้พร้อมเป็นจุดฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล รองรับได้ 1,500 คนต่อวัน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รุนแรงขึ้น การกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงจึงถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งดำเนินการ OR จึงได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม2 (ขาออก) ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้วันละ 1,500 คน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งให้บริการวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามพื้นที่ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ในพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามแนวทางและหลักการป้องกันการติดเชื้อจัด รวมทั้งเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้อย่างสะดวกราบรื่นที่สุด โดยพร้อมเริ่มให้บริการตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนดไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม 2 ตั้งอยู่บนถนนพระรามสอง (ขาออก) กม.12 เขตบางขุนเทียน ไม่ไกลจากโรงพยาบาลพระราม 2 มีพื้นที่เพียงพอรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างเวลา 8:00 – 18:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด สามารถเดินทางได้สะดวก มีขนส่งมวลชนที่ผ่านได้แก่ รถโดยสารประจำทางสาย 140, 68, 105, 141, 76, ปอ.68, 142, 529 และรถสองแถวสาย 8328 (สมุทรสาคร/กานดาพาร์ค) อีกทั้งยังมีที่จอดรถรวมถึงร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center

นางสาวจิราพร เพิ่มเติมว่า OR ได้พัฒนารูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยแนวคิด “Living Community” พร้อมเป็นศูนย์กลางที่เติมเต็มความอุ่นใจระหว่างทางให้ผู้เดินทางสัญจร รวมไปถึงเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและรอยยิ้มให้คนทุกระดับ เพื่อให้ PTT Station เป็นพื้นที่ที่เติมเต็มทุกความสุขให้ทุกคนได้อย่างแท้จริง