หน้าแรก Uncategorized QTCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท 

QTCจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาท 

0
QTC จ่ายปันผล

เมื่อเร็วๆนี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ, นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง นายพรเทพ ปันยารชุน เข้าเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งในทีมคณะกรรมการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์