หน้าแรก Uncategorized SCI จับมือ EASTW จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ

SCI จับมือ EASTW จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ

0

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ( ที่ 2 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยให้ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย SCI และ EASTW ร่วมกันศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากบ่อดินเอกชน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯขยายธุรกิจการลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งทางบริษัทฯเองมั่นใจว่าจะทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมในระยะยาว