หน้าแรก Uncategorized SELIC ติดโผ.. บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

SELIC ติดโผ.. บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน

0

บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ “ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์” กรรมการผู้จัดการ ระบุการได้รับคัดเลือกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้ภาวะเศรษฐกิจผันผวน

ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการได้รับคัดเลือกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้หรือการประหยัดต้นทุน และการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับการประเมินในปี 2564 คัดเลือกมาจาก 824 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ จำนวนกว่า 15,260 จุดข้อมูล ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น โดยใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG

นางสาวยุวดี กล่าวเสริมว่า สถาบันไทยพัฒน์มีมุมมองการลงทุนในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด หรือในสภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง โดยหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG มักได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากผลตอบแทนการลงทุนที่ลดลง จะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าการลดลงของผลตอบแทนของตลาดโดยรวม และ ซีลิค ได้รับคัดเลือกให้ติดทำเนียบ ESG100 เป็นปีแรก