หน้าแรก Uncategorized SISB สาขานนทบุรี ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มอาคารเรียน

SISB สาขานนทบุรี ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มอาคารเรียน

0
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาววิลาวัณย์  แก้วกนกวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ร่วมพิธีลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 5  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – อนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการก่อสร้างจะดำเนินการแบ่งเป็นสองเฟส   เฟสแรกเปิดระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาก่อน และระดับมัธยมศึกษาจะตามมาในการก่อสร้างเฟสที่สอง   โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกภายในเดือนสิงหาคม 2565

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB