หน้าแรก Uncategorized SONIC โชว์ไตรมาส1 นิวไฮกำไรพุ่ง 206.09%

SONIC โชว์ไตรมาส1 นิวไฮกำไรพุ่ง 206.09%

0
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC

โซนิค โชว์ผลงานไตรมาส1/64 นิวไฮ กวาดกำไร  40.74  ล้านบาท เติบโตกว่า  206.09 % จากงวดเดียวกันปีก่อน  และ 44.37% จาก ไตรมาส4/63  มั่นใจทั้งปีรายได้โตตามเป้า 20%   พร้อมขยายฐานลูกค้าขนส่งเพิ่มทั้งใน และ ต่างประเทศ  รุกธุรกิจเพิ่ม ทั้งปล่อยสินเชื่อรถหัวลากให้กลุ่มพันธมิตร  และเปิดพื้นที่ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณแหลมฉบัง รองรับลูกค้า EEC

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัท ในไตรมาส 1 ของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 โดยบริษัทมีรายได้รวม 604.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.39% จาก 293.70 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563

โดยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือ 465.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 267.8 ล้านบาท หรือ 135.25%  และเพิ่มจากไตรมาส 4 ปี 63  เท่ากับ 139.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.82%   รายได้จากบริการขนส่งทางบก 107.14  ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า  14.97 ล้านบาท หรือ 16.24 % เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 63  เท่ากับ 8.84% รายได้จากบริการขนส่งทางอากาศ 29.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 11.86 ล้านบาท หรือ 67.04 %  เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 63 เท่ากับ 0.73 ล้านบาท หรือ 2.53 %  รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 2.34 ล้านบาท  ลดลงเล็กน้อย จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.93 ล้านบาท  และลดลงจากไตรมาส 4 ปี 63 เท่ากับ 0.54 ล้านบาท

ดร.สันติสุข กล่าวว่าการที่ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 64 ของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของลูกค้า ไม่ให้เกิดผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับสายการเดินเรือต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากฐานลูกค้าเดิมและจากฐานลูกค้าใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้นจากความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

สำหรับปัจจุบันบริษัท มีสัดส่วนรายได้หลักจากการขนส่งทางทะเล 77.01%  ทางบก 17.71 % ทางอากาศ 4.89 % และรายได้อื่น ๆ อีก 0.39% และในไตรมาส 1/64 บริษัท มีรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรถหัวลากและหาง เท่ากับ 0.78 ล้านบาท มาจากการให้เช่าซื้อรถหัวลากและหาง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีรายได้เติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%  เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ   และยังมีการขยายธุรกิจด้านการปล่อยสินเชื่อรถหัวลากให้กับกลุ่มพันธมิตร  ภายใต้โมเดล “โลจิสซิ่ง”(โลจิสติกส์+ลิสซิ่ง) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และในไตรมาส 2 ของปีนี้บริษัทเตรียมเปิดพื้นที่ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  เพื่อขยายฐานลูกค้าธุรกิจโลจิสติกส์ และรองรับการให้บริการลูกค้าในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC