หน้าแรก Uncategorized TSE รุกขายไฟเอกชน นำร่องจ่ายไฟโชลาร์ลอยน้ำ

TSE รุกขายไฟเอกชน นำร่องจ่ายไฟโชลาร์ลอยน้ำ

0

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัท สยาม ธารา โฟลทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นผู้ดำเนินโครงการโซลาร์ลอยน้ำ สยาม ธารา โฟลทติ้ง (STF) ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/64 ตามกำหนด

โดยโครงการ โซลาร์ลอยน้ำ STF เป็นโครงการนำร่องภาคเอกชนแห่งแรกของบริษัทฯ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าระยะเวลา 25 ปี (Private PPA) มีพื้นที่ดำเนินการของโครงการทั้งหมดประมาณ 69 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อขายไฟให้กับลูกค้าภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง