หน้าแรก Uncategorized TSE โชว์กำไรไตรมาสแรกโตกว่า 3,000%

TSE โชว์กำไรไตรมาสแรกโตกว่า 3,000%

0
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3002 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6.53 ล้านบาท

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เผยผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน จำนวน 371.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 371.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 202.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3002 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 6.53 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) นโยบายการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเหลือ 47.45 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 65.73 ล้านบาท 2) การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมฯ จำนวน 187.40 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 168.59 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลาร์ฟาร์มและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และ 3) ผลต่างของกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในไตรมาส 1/2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 43.91 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน จำนวน 167.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีผลประกอบการดีขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ โดยในไตรมาส 2/2564 นี้ บริษัทฯ เตรียมดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ซึ่งเป็นโซลาร์ลอยน้ำแห่งแรกของ TSE ขนาดกำลังผลิตติดตั้งและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้า 25 ปี (Private PPA) ที่จ่ายไฟให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว