หน้าแรก Uncategorized VL ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงานสู้โควิด-19

VL ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงานสู้โควิด-19

0

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ตระหนักถึงความห่วงใยคุณภาพชีวิตของบุคคลากรภายในองค์กร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไววัสโควิด-19 ล่าสุด จัดหาวัคซีน ทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาจัดสรรให้กับพนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและคนเรือ โดยได้เลือกโรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ สำนักงาน บมจ. วี.แอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี