หน้าแรก Uncategorized WHAUP จ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาท 

WHAUP จ่ายปันผลหุ้นละ 0.16 บาท 

0
WHAUP จ่ายปันผล

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท  แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.16  บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่18 พฤษภาคม 2564 นี้