หน้าแรก Uncategorized WICE จ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท

WICE จ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท

0
WICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 63 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid- 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ ถ.นนทรี กรุงเทพฯ