หน้าแรก Uncategorized WP มองภาพรวมธุรกิจก๊าซ LPG ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก

WP มองภาพรวมธุรกิจก๊าซ LPG ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก

0

จุลจิตต์ บุณยเกตุ (คนกลาง แถวนั่ง) ประธานกรรมการ และ กนกศักดิ์ ปิ่นแสง ( ที่ 2 จากซ้าย แถวนั่ง)  ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ WP จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ประเมินภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก ตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติมให้กับการลงทุนที่มีในปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น